Javni i privredni objekti

Poslovni objekti

Poslovni centar Napred, Blok 26, Beograd Poslovni centar Napred
Blok 26
Beograd
Idea Extra, Beograd Idea Extra
Beograd
Idea Veleprodaja, Beograd Idea Veleprodaja
Beograd
 Jubmes banka, Beograd Jubmes banka
Beograd
Poslovna zgrada JAT-a, Beograd, 1990. Poslovna zgrada JAT-a
Beograd
1990.
 Savezna direkcija za robne rezerve, Beograd, 1993. Savezna direkcija za robne rezerve
Beograd
1993.
 Urbanistički zavod, Beograd, 1971. Urbanistički zavod
Beograd
1971.
 Ministarstvo odbrane, Beograd, 1964. Ministarstvo odbrane
Beograd
1964.
 Drvoexport, Novi Beograd
 Kreditna banka, Novi Beograd
Montinvest, Beograd
Lutrija Srbije, Beograd
Jugometal, Beograd
Jugohemija I i II, Beograd
Fond privatnih osiguranika, Novi Beograd
PZ Napred, Novi Beograd
RK Sava, Novi Beograd
PTC blok 44, Novi Beograd
SDK Konjarnik, Beograd
Zepter-Šipad, Novi Beograd
Vojni sud, Beograd
Vojno-geografski institut, Beograd
Vojna štamparija, Beograd
Dom VJ, Pančevo
Cetvrti opštinski sud, Novi Beograd
MUP AP Vojvodine, Novi Sad
Javno preduzeće Skloništa, Novi Beograd

Dečije
ustanove

Dečija ustanova Čika Jova Zmaj, Beograd Dečija ustanova Čika Jova Zmaj
Beograd
Dečija ustanova Sremčica, Beograd Dečija ustanova Sremčica
Beograd
 Obdanište, Solunska ulica, Beograd
 Obdanište, Višnjička Banja, Beograd
 Obdanište, Cerak, Beograd
 Obdanište, Mladenovac

Obrazovne institucije

Osnovna škola, Cerak, Beograd
Osnovna škola, blok 21, Novi Beograd
Osnovna škola, blok 45, Novi Beograd
Osnovna škola, Banjica, Beograd
Obrazovni centar “Teleoptik”, Zemun
Školski centar ambasade Ruske federacije, Novi Beograd
Vojna akademija, Beograd
Viša vojna akademija, Beograd
Vojno-ekonomska akademija, Beograd
Obrazovni računski centar Vazduhoplovne vojne akademije, Beograd
Školski centar veze VJ, Beograd
RHB školski centar VJ, Kruševac

Zdravstveni objekti

“Selters”, Mladenovac
Rehabilitacioni centar “Dr Simo Milošević”, Igalo
Dečije odeljenje “Dr Simo Milošević”, Igalo
Vojno-medicinski centar, blok 21, Novi Beograd
Vojno-medicinski centar, Cerak, Beograd
Dom zdravlja, blok 44, Novi Beograd
Veterinarski zavod, Zemun
Gradska bolnica, Valjevo

Rezidencije i reprezentativni objekti

Državna rezidencija, Meljine
Državna rezidencija (rekonstrukcija i dogradnja kompleksa), Karađorđevo
Istorijski muzej, Beograd
Dom Reprezentativnog orkestra garde VJ, Beograd

Ugostiteljski objekti

Hotel GP “Napred”, Beograd
“Pine”, Tivat
“Tamaris” (rekonstrukcija i dogradnja), Igalo
“Igalo” (rekonstrukcija i dogradnja), Igalo
“Riviera” (rekonstrukcija i dogradnja), Njivice
“Park” (izgradnja i dogradnja), Bijela
Dom pitomaca VJ, Beograd
Decje odmaralište Crvenog krsta Srbije, Baošic
Restoran “M’c Donald’s”, Novi Beograd
Restoran “Galeb”, Igalo

Industrijski objekti

Fabrika Dijamant, Zrenjanin Fabrika Dijamant
Zrenjanin
Nuklearni institut - nuklearni reaktor, Vinča, 1962. Nuklearni institut – nuklearni reaktor
Vinča
1962.
“Teleoptik”, Zemun
“Kluz”, Beograd
“Prva iskra”, Barič
“Petar Drapšin”, Mladenovac
“Industrija kotrljajućih ležajeva”, Barajevo
Fabrika hartije BIGZ, Ada Huja, Beograd
Skladište “RK Beograd”, B. Kosa, Novi Beograd
“Bokeljka”, Kotor
“Riviera”, Kotor
Remontno-servisni centar “Gradska čistoća”, Beograd
Remontno-servisni centar “Lasta”, Mladenovac
“Industrija metalnih konstrukcija”, Krnjača, Beograd
Automatska telefonska centrala “Dunav”, Beograd
ATC “Karaburma”, Beograd