Kliknite ovde za više informacija o prodaji stanova u bloku 34.

Građevinsko preduzeće Napred spada u red vodećih preduzeća u oblasti planiranja, projektovanja i izgradnje investicionih objekata.Više od pola veka GP Napred gradi u različitim uslovima prema meri ljudskih potreba. Njeno znanje, stručnost i visoki profesionalizam uzidani su u objekte različitih namena, od udobnih porodičnih kuća u modernim naseljima do industrijskih objekata.

Do danas GP Napred je izgradio grad od 200 hiljada stanovnika čiji su objekti locirani u osam zemalja, na tri kontinenta, u više desetina različitih urbanizovanih područja, primenjujući pri tom dostignuća savremenog građevinarstva i poštujući arhitektonsko nasleđe.